Begränsningskabel till robotgräsklippare – så fungerar den

Senast uppdaterad:

begränsningskabel robotgräsklippare

Begränsningskabeln till en robotgräsklippare hjälper och begränsar maskinen till att klippa i rätt område. Att lägga begränsningskabeln rätt från början är viktigt för att robotgräsklipparen ska kunna göra sitt jobb och för att undvika framtida problem som exempelvis kabelbrott. Här går vi igenom hur man lägger ut begränsningskabeln, hur installationen vanligtvis fungerar och vad som kan vara bra att tänka på innan man sätter igång.

Vad är en begränsningskabel och dess funktion?

En begränsningskabel är en viktig del av robotgräsklipparens funktion och används av de allra flesta klippare som riktar sig mot privat bruk. Denna kabel bestämmer och begränsar det område som din robotgräsklippare får verka i. 

Förutom att begränsa robotgräsklipparens arbetsområde kan begränsningskabeln även skydda föremål på tomten och förhindra att robotgräsklipparen kolliderar med dem. Det kan exempelvis handla om buskar, dammar, trädgårdsredskap eller annat liknande.

Vad är skillnaden på en begränsningskabel och en guidekabel?

Både begränsningskabeln och guidekabeln är samma typ av signalkabel, men de används på olika sätt. Begränsningskabeln dras runt trädgården för att skapa en avgränsning av arbetsområdet, medan guidekabeln oftast placeras mitt i gräsmattan för att hjälpa robotgräsklipparen att navigera till andra gräsytor eller för att hitta tillbaka till laddstationen.

Så lägger du ut begränsningskabeln till robotgräsklipparen

De flesta tillverkare av robotgräsklippare har liknande instruktioner för hur man lägger ut en begränsningskabel, men det kan variera något. Här nedan kan du se ett exempel på hur man gör för att lägga ut begränsningskabeln.

  1. Starta vid laddstationen: Börja med att lägga ut begränsningskabeln vid laddstationen och lämna cirka 50 centimeter extra kabel för att koppla in den i laddstationen när du dragit kabeln runt trädgården.
  1. Använd mätstickan: Lägg ut kabeln med hjälp av en mätsticka som ofta medföljer din robotgräsklippare.
  1. Avstånd till föremål: Begränsningskabeln bör läggas på olika avstånd beroende på vilka föremål som finns i trädgården. Kolla alltid i manualen för specifika instruktioner, vi pratar även mer om detta under nästa rubrik.
  2. Generella riktlinjer: Begränsningskabeln bör placeras 20–30 centimeter från fasta föremål som väggar, trädgårdsland, dammar och vatten. För plattor och asfalt där gräsmattan slutar, rekommenderas ett avstånd på cirka 5 centimeter.

Skydda fasta föremål och ömtåliga träd eller buskar

Om du har fasta föremål som tål att bli påkörda av robotgräsklipparen behöver du vanligtvis inte lägga ut begränsningskabel runt dem. Du behöver till exempel inte lägga begränsningskabel runt ett stort träd i mitten av trädgården. 

Däremot kan du behöva skydda ömtåliga träd eller buskar genom att dra begränsningskabeln ut till dem, för att sedan gå runt dem med kabeln och återvända längs samma väg. Därefter kan du fortsätta med att dra begränsningskabeln runt din gräsmatta.

När du drar kabeln ut till dina träd eller buskar rekommenderas det ofta att undvika att slå ner märlorna eller gräva ner begränsningskabeln. Det kan även vara praktiskt att använda samma märlor eller samma skåra för begränsningskabeln på vägen tillbaka.

Om begränsningskabeln ligger tätt mot varandra så kommer de båda kablarna att neutralisera varandra och därmed inte hindra robotgräsklipparen. Detta skapar ett skydd för dina ömtåliga träd och buskar samtidigt som det säkerställer att robotgräsklipparen kan navigera smidigt mellan alla hinder.

Olika alternativ för att lägga ut begränsningskabel till robotgräsklippare

När du vill lägga begränsningskabeln för din robotgräsklippare finns det två huvudsakliga alternativ. Du kan använda märlor som spikas ner i marken med hjälp av en gummihammare eller gräva ner kabeln med en spade eller kantskärare.

Oavsett metod är det viktigt att du följer instruktionerna för både kabeln och gräsklipparen för att placera kabeln på rätt djup. 

En annan metod är att gräva ner kabeln och placera märlor i skåran för att undvika att kabeln kryper upp igen. När du anlitar ett företag eller en servicetekniker för installation  lägger de vanligtvis ner begränsningskabeln med en kabelläggare. 

En kabelläggare fräser ner kabeln i marken på rätt djup och ger dig en kabel som är helt nedgrävd och inte syns någonstans.

Fördelen med en kabelläggare är att det går snabbt, men om du har en vanlig trädgård kan det vara svårt att motivera ett köp av maskinen. Istället kan du hyra en kabelläggare från flera platser runt om i landet. Det är oftast överkomligt med en dygnshyra för att få jobbet gjort.

Det finns fördelar och nackdelar med alla alternativen. Att använda märlor går snabbt, men kabeln kan vara synlig på vissa platser. Om du väljer att gräva ner kabeln själv tar det längre tid, men du får en gräsmatta utan en synlig kabel. En kabelläggare ger dig snabbt en nedgrävd kabel, men det kostar mer pengar.

Installation av begränsningskabel för robotgräsklippare

För att installera begränsningskabeln för din robotgräsklippare, behöver du ansluta den till laddstationen eller åskskyddet om ett sådant finns tillgängligt. När kabeln ansluts till laddstationen, kommer den att skicka en signal som informerar robotgräsklipparen om att den inte får överstiga det markerade området. 

Det är viktigt att du följer instruktionerna i den medföljande manualen till robotgräsklipparen eftersom installationen ofta skiljer sig något beroende på vilken modell du har. Ibland används dessutom speciella anslutningskontakter eller olika typer av klämmor för att ansluta en begränsningskabel till laddstationen. När du startar igång din laddstation kommer robotgräsklipparen att indikera om begränsningskabeln fungerar korrekt eller om det finns några problem med signalen.

Kabelbrott på begränsningskabel

Kabelbrott kan uppstå av olika anledningar som exempelvis att kabeln grävs av, att ett djur biter av den eller om robotgräsklipparen kör över den. Även skarvarna på begränsningskabeln kan vara en svag punkt. Om begränsningskabeln går sönder så kommer robotgräsklipparen att indikera att den inte kan ta emot signalen från kabeln.

En standardkabel som följer med robotgräsklipparen kan ofta räcka långt, men det kan även vara smart att investera i en kabel med bättre hållbarhet. Här kan du läsa vår guide om kabelbrott där vi berättar mer om problemet och vad man kan göra för att felsöka och undvika denna typ av problem. 

Robotgräsklippare utan begränsningskabel

Det finns robotgräsklippare utan begränsningskabel men dessa är ofta ganska dyra och används vanligtvis av företag eller mot större ytor som exempelvis golfbanor, parker och fotbollsplaner. De allra flesta robotgräsklippare som är till för privat bruk använder sig dock av en begränsningskabel.

Husqvarna är ett exempel på en tillverkare som använder sig av en teknik som kallas EPOS (Exact Positioning Operating System) som guidar robotgräsklipparen helt utan begränsningskabel. Denna typen av robotgräsklippare används vanligen för professionellt bruk där prislappen ligger på över 50 000 kronor.

Vanliga frågor och svar

Vilken begränsningskabel är bäst?

En mantlad begränsningskabel eller premiumkabel är de mest hållbara. Denna typen av kablar är oftast tjockare och höjer signalförmågan, vilket gör kabelbrott ovanliga. 

Hur djupt kan man lägga begränsningskabel?

Den vanligaste rekommendationen är att man inte lägger en begränsningskabel djupare än 30 cm. De flesta väljer dock att lägga kabeln på ett djup av 5 – 10 cm.

Hur felsöker man begränsningskabel till robotgräsklippare?

Felsökning av begränsningskabel kan utföras med hjälp av speciella instrument som hjälper till att hitta kabelbrottet. Dessa kallas signalkabeltestare, kabelsökare eller ohmmeter.

Foto av författare

Pernilla är utbildad maskiningenjör och har även mångårig erfarenhet som produktansvarig där hon arbetat med att kvalitetssäkra och ta fram nya modeller av robotgräsklippare.