Guidekabel till Robotgräsklippare – så fungerar den

Senast uppdaterad:

Guidekabel robotgräsklippare

En guidekabel till robotgräsklippare används för att vägleda maskinen tillbaka till laddstationen efter klippning, eller för att navigera till en annan gräsyta på tomten. Här kan du läsa om hur man lägger ut en guidekabel steg för steg. Vi går även igenom viktiga aspekter kring underhåll och felsökning.

Många robotgräsklippare använder en guidekabel för att maskinen ska kunna navigera och hitta tillbaka hem till laddstationen. Här går vi igenom steg för steg hur man installerar och underhåller guidekabeln på ett enkelt och säkert sätt.

Vad är en guidekabel och hur fungerar den?

En guidekabel är en signalkabel som hjälper robotgräsklipparen att navigera i trädgården och hitta tillbaka till laddstationen när det är dags att ladda batteriet. Den kan även användas för att leda robotgräsklipparen till mer avlägsna delar av trädgården. Guidekabeln är kopplad till laddstationen och sträcker sig ut i trädgården för att skapa en väg för robotgräsklipparen att följa. 

Vad är skillnaden på en guidekabel och en begränsningskabel?

Begränsningskabeln och guidekabeln är samma signalkabel men har olika användningsområden eftersom de kopplas in och dras på olika sätt. Guidekabeln används för att leda robotgräsklipparen tillbaka till laddstationen när den behöver laddas, eller för att leda den till mer avlägsna platser i trädgården. Begränsningskabeln används istället för att dras runt trädgården för att skapa ett begränsningsområde som robotgräsklipparen ska hålla sig inom.

Lägga ut guidekabel till robotgräsklippare: Steg för steg

1. Planera dragning för guidekabel

Innan du börjar installera guidekabeln är det viktigt att planera hur den ska dras genom trädgården. Tänk på att den ska leda robotgräsklipparen till alla delar av trädgården som behöver klippas och undvika hinder som träd och buskar.

2. Fäst guidekabeln vid laddstationen

Koppla guidekabeln till laddstationen med hjälp av den medföljande anslutningskontakten. Se till att kabeln sitter ordentligt fast i kontakten.

3. Dra guidekabeln genom trädgården

Dra guidekabeln rakt ut från laddstationen i cirka 2 meter. Detta är viktigt för att robotgräsklipparen ska kunna köra rakt in i laddstationen utan problem, fortsätt sedan dra kabeln genom trädgården enligt den plan du gjort tidigare.

4. Fäst guidekabeln i marken eller gräv ner den

De flesta robotgräsklippare kan fästas med märlor i marken, använd de medföljande märlorna för att fästa guidekabeln i marken. Ett alternativ till att fästa med märlor är att gräva ner kabeln cirka 5–10 centimeter under markytan för att undvika att kabeln skadas av exempelvis gräsklippning eller djur.

5. Skarva guidekabeln med begränsningskabeln

För att koppla samman guidekabeln med begränsningskabeln använder du en skarvkoppling. Skarvkopplingen säkerställer en stabil och säker anslutning mellan de två kablarna. Följ dessa steg för att skarva kablarna korrekt:

a. Avlägsna en liten del av isoleringen från kabeländarna som ska anslutas.

b. Placera de avskalade ändarna av guidekabeln och begränsningskabeln i skarvkopplingen så att de överlappar varandra.

c. Kläm åt skarvkopplingen med en tång för att säkerställa en stabil och säker förbindelse.

d. Täck skarvkopplingen med en isolerande kabelhylsa för att skydda den mot fukt och yttre påverkan.

6. Testa installationen av guidekabeln

Efter att du har installerat guidekabeln är det viktigt att kontrollera att allt fungerar som det ska. Starta din robotgräsklippare och låt den följa guidekabeln till laddstationen. Om robotgräsklipparen enkelt hittar tillbaka till laddstationen och börjar ladda korrekt har du lyckats med installationen av guidekabeln.

7. Underhåll och felsökning av guidekabeln

För att säkerställa att guidekabeln fortsätter att fungera korrekt är det viktigt att regelbundet kontrollera den för skador och slitage. Här är några tips för underhåll och felsökning av guidekabeln:

  • Inspektera guidekabeln regelbundet för att upptäcka eventuella skador, såsom kabelbrott eller skador orsakade av gnagare.
  • Om du upptäcker ett kabelbrott, använd ett kabelreparationskit för att lokalisera och reparera skadan. Följ tillverkarens anvisningar för att säkerställa en korrekt reparation.
  • Se till att guidekabeln är ordentligt fäst i marken eller nedgrävd för att förhindra att den flyttas av väder, djur eller trädgårdsarbete

Så undviker du kabelbrott på din robotgräsklippare

Guidekabeln är en av de viktigaste komponenterna på en robotgräsklippare eftersom den används för att styra maskinen till rätt plats. Guidekabeln är mer utsatt för skador och kabelbrott än begränsningskabeln eftersom den ofta ligger mitt i gräsmattan. Djur och gnagare som exempelvis kaniner kan också orsaka skador på både guidekabeln och begränsningskabeln, därför kan det vara en bra idé att välja en förstärkt och mantlad kabel av hög kvalitet för att undvika kabelbrott.

Det kan vara lockande att välja en billigare kabel för att spara pengar, men det kan samtidigt bli mer kostsamt att behöva byta ut en trasig guidekabel. Om du inte vet var skadan på kabeln har inträffat kan du behöva skaffa ett reparationskit med testutrustning för att göra en felsökning och lokalisera kabelbrottet.

Måste en robotgräsklippare använda en guidekabel?

Nej, det är inte alla robotgräsklippare som använder guidekablar. Vissa tillverkare, såsom Robomow, förlitar sig inte på en guidekabel för att maskinen ska hitta hem. Istället navigerar de enbart genom begränsningskabeln. Om din robotgräsklippare har stöd för en guidekabel så är det dock rekommenderat att använda en för att öka maskinens effektivitet.

Anlita tekniker eller göra det själv

När du installerar och lägger ut guidekabeln självmant är det viktigt att du följer tillverkarens instruktioner noggrant. Kabelbrott sker oftast när guidekabeln har installerats på ett felaktigt sätt. När du anlitar en servicetekniker används vanligtvis en kabelläggningsmaskin som plogar ner guidekabeln på ett djup där den skyddas mot fysiska skador. 

Vanliga frågor och svar

Vilka robotgräsklippare har guidekabel?

Husqvarna och Gardena är exempel på tillverkare av robotgräsklippare som ofta använder en guidekabel som hjälper maskinen att hitta tillbaka till laddstationen.

Kan man ha flera guidekablar?

Ja, flera guidekablar används ofta för att exempelvis leda robotgräsklipparen från en gräsyta till en annan, eller en mer begränsad del av trädgården.

Hur vet man om guidekabeln är av?

Om du misstänker att guidekabeln har drabbats av kabelbrott finns det metoder du kan använda dig av för att hitta var den har gått av utan att du behöver dra upp hela kabeln. Du kan exempelvis använda en multimeter med pipsignal eller en ohmmeter där du placerar mätaren över trådarna från båda ändarna av kabeln. Det kan även gå att använda en radiomottagare där man riktar antennen mot slingan för att hitta avbrottet.

Foto av författare

Pernilla är utbildad maskiningenjör och har även mångårig erfarenhet som produktansvarig där hon arbetat med att kvalitetssäkra och ta fram nya modeller av robotgräsklippare.