Bekämpningsmetoder för att få bort myror utomhus

Senast uppdaterad:

Bekämpningsmetoder för att få bort myror utomhus

Myror i trädgården kan snabbt bli en olägenhet, men det finns effektiva sätt att hantera dem. Den här artikeln ger en översikt över vanliga myrarter i Sverige, förklarar varför de dras till din trädgård och delar praktiska tips för att förebygga och bekämpa problem med myror. Du får också råd om naturliga metoder för att hålla myrorna borta och skapa en mindre välkomnande miljö för dem. 

Varför har jag myror i trädgården?

Etableringen av myrsamhällen i din trädgård är en naturlig process. Myrorna söker efter bostäder och mat som passar deras överlevnadskrav.

Vanliga myrarter i Sverige och deras beteende

Svartmyran: även kallad trädgårdsmyran, är vanlig i Sverige. Den bygger bon under marken eller i trädgårdens hörn. Arbetsmyror gör det mesta arbetet medan drottningen lägger ägg. De bidrar till nedbrytning och pollinering.

Faraomyran är en liten gul myra som trivs i varma hem. Den förökar sig snabbt och söker mat i förpackningar.

Hästmyran är stor och kan bli upp till två centimeter, och bygger bon i stubbar och murket trä. Den kan skada trähus genom att skapa gångar och tunnlar.

Träjordmyran är gulaktig och livnär sig på bladlössens utsöndringar. Den kan skada trä i byggnader om den etablerar sig där.

Faktorer som lockar myror till din trädgård

Myror dras till miljöer som erbjuder skydd och föda. En trädgård kan ge många fördelaktiga förhållanden:

 • Skydd: Myror söker efter torra och skyddade platser att etablera sina bon. Områden under uteplatser, gångar eller altaner är idealiska.
 • Värme: Varma ytor i direkt solljus är attraktiva för myrsamhällen.
 • Mat: Spill från mat och sötsaker, samt insekter som bladlöss, kan leda till ökad aktivitet. Arbetsmyror lägger ett doftspår tillämpat av ett kemiskt ämne för att guida resten av kolonin till källan.

Att förstå dessa faktorer kan hjälpa dig att förebygga myr invasion på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Hur du skapar en ovänlig trädgård för myror

Att skapa en trädgård som inte är tilltalande för myror kräver viss omtanke och förebyggande åtgärder. Här är några effektiva strategier.

Få bort myror utmohus

Bevara trädgårds hygienen

 • Se till att alltid samla upp matrester och spill, särskilt de som innehåller socker, vilket är ytterst attraktivt för myror.
 • Efter varje grillning, gör det till en rutin att rengöra din grill ordentligt.
 • Ha bra rutiner för sop- och avfallshantering; rensa regelbundet och håll soptunnan fria från matrester och lukter.

Smarta förvaringslösningar

 • Använd tättslutande behållare för att förvara mat, särskilt när den ligger utomhus.
 • Om du har husdjur, undvik att lämna deras mat ute längre än nödvändigt.

Håll myrornas matkällor borta

 • Växter i din trädgård kan locka till sig bladlöss vars utsöndringar, honungsdagg, är en delikatess för myror. Var proaktiv och bekämpa bladlöss för att ta bort denna matkälla.

Bekämpa myrstacken och myror utomhus på ett naturligt sätt

Att hantera myror utomhus behöver inte involvera starka kemikalier. Genom att identifiera och angripa myrstacken direkt kan du använda naturliga metoder för effektiv bekämpning som är skonsamma för miljön.

Hur du hittar myrorna 

Innan du vidtar åtgärder är det viktigt att du känner igen var myrstacken är placerad och vilken typ av myror du har att göra med. Myrstacken kan ofta hittas under stenar, i gräsmattan, eller nära byggnader. Typiska tecken på myrstacken inkluderar små jordhögar och en klar synlig in- och utgång.

Effektiva naturliga metoder

ta bort myror ute

Bekämpa myrstacken med säkra och naturliga metoder som påverkar myrorna utan att skada andra insekter eller växter i din trädgård:

Kokande vatten

Ett effektivt sätt att bekämpa myrstacken är genom att hälla kokande vatten direkt i myrstacken öppningar. Gör detta försiktigt för att maximera effekten och upprepa om nödvändigt.

Vinäger

Med sin starka doft kan vinäger förvirra myrornas luktsinne och är en bra avskräckande metod. Blanda en del vinäger med en del vatten och spraya lösningen runt myrstacken och längs deras stigar.

Kanel

Kanel fungerar inte bara som en avskräckare med sin doft, utan kan också störa myrornas rörelsemönster. Strö kanel där du observerar myror och runt myrstacken för att minska deras förekomst.

Kiselgur

Kiselgur är ett pulver bestående av fossila alger som kan utgöra en fysisk barriär för myror. Strö det runt myrstackarna för att skapa en ogästvänlig miljö för myrorna.

Nematoder

Nematoder är små parasitiska rundmaskar som kan infektera och döda myror inuti myrstacken. De tillhandahålls ofta som ett vattenlösligt pulver som du vattnar in i jorden där myrstacken finns.

Hur du håller myrorna borta

För att förebygga myror i din trädgård, finns det flera steg du kan vidta. Börja med att regelbundet sköta din trädgård. Genom att se över och åtgärda områden som kan locka till sig dessa insekter skapas en mindre attraktiv miljö för dem.

Goda vanor i trädgården:

 • Eliminera potentiella boplatser genom att ta bort stubbar och undanröja ved.
 • Kontrollera och underhåll vegetation såsom buskar och häckar genom att klippa dem, och håll ogräs under kontroll.

Skapa en mindre välkomnande omgivning:

Använd växter som avskräcker myror. Några exempel inkluderar:

 • Lavendel
 • Pepparmynta
 • Citronmeliss

Ytterligare åtgärder för att undvika intrång:

 • Inspektera husets grund och terrass för att täta hål eller sprickor där myror kan finna vägar in.

Vanliga frågor och svar

Hur får jag bort myror utomhus?

För att bekämpa myror utomhus, börja med att lokalisera deras bo och rikta insatserna mot det området. Använd vattenslangen för att sprida ut myrorna från boet, eller använd myrdosor och pulver som innehåller gift för att bekämpa dem​.

Är det bra att ha myror i trädgården?

Myror kan ha vissa fördelar i trädgården, såsom att de hjälper till att motverka andra skadedjur och bidrar till nedbrytning av organiskt material. Dock kan de orsaka skador om de blir för många eller etablerar bon på oönskade platser​.

Hur blir man av med myror på tomten?

För att bli av med myror på tomten, håll området rent från matrester och söta drycker som lockar myror. Använd myrdosor eller pulver på strategiska platser där myrorna passerar, och täta sprickor och hål för att förhindra att de kommer in i huset​.

Hur får man bort myror på altanen?

Myror gillar varma, torra områden som altaner. För att bli av med dem, använd vattenslangen för att sprida ut myrorna, eller använd myrdosor och pulver för att bekämpa dem. Håll altanen ren och undvik att ha sötsaker eller matrester som lockar myror​.

Foto av författare
Skriven av: Kenny Palm

Kenny är utbildad maskiningenjör och drev under 7 års tid ett eget företag som tillverkade och sålde robotgräsklippare. Bolaget såldes och sedan 2021 ingår han i vårt team som kvalitetsgranskare.

Lämna en kommentar