Robotgräsklippare och igelkottar – Hur man skyddar dem

Senast uppdaterad:

Igelkott robotgräsklippare

Det bästa man kan göra för att inte skada igelkottar med sin robotgräsklippare är att se till att inte köra klipparen från skymning till gryning. Detta beror förstås på att igelkottarna då är som mest aktiva. 

Robotgräsklippare och igelkottar går inte alltid hand i hand. I denna artikel kommer vi därför dela med oss av detaljerade tips och strategier för att skydda igelkottar från robotgräsklippare och förbättra deras säkerhet.

Skador på igelkottar orsakade av robotgräsklippare

Det är känt att robotgräsklippare kan orsaka skador på igelkottar, och antalet skadade och döda igelkottar har ökat på senare år. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att skydda igelkottarna i våra trädgårdar.

Varför är robotgräsklippare farliga för igelkottar?

Robotgräsklippare och igelkottar kan hamna i kläm på många olika vis. De kan köras över och skadas av knivarna under klipparen, vilket kan leda till allvarliga skador. Små igelkottar är särskilt sårbara eftersom de inte alltid upptäcks av robotgräsklipparens sensorer.

Vilka skador på igelkottar orsakas av robotgräsklippare?

Det har länge diskuterats om de möjliga skador som robotgräsklippare orsakar igelkottar. Många veterinärer, viltvårdare och viltrehabiliterare menar att dessa maskiner är en av anledningarna till att antalet döda och skadade igelkottar ökar.

Med anledning av detta utfördes en studie av universitet i både Oxford och Ålborg för att ta reda på hur en robotgräsklippare agerar när en igelkott närmar sig, en undersökningen som gjordes på döda igelkottar.

Vad som undersökningen visade var att robotgräsklippare vanligtvis märker av stora igelkottar, men att de ändå inte alltid hinner undan. På detta vis skadas igelkottar med både skärsår och blåmärken, vilket leder till att många även avlider. 

I undersökningen presenterades olika modeller av robotgräsklippare som alla hade varierande resultat på hur de reagerar när en igelkott närmar sig. Du kan läsa testet om alla modeller här.

Säkraste modellerna för igelkottar

Nedan finner du de robotgräsklippare som visade vara säkrast för igelkottar: 

  1. Gardena Sileno Life
  2. Husqvarna Automower 105
  3. Husqvarna Automower 315x

Farligaste modellerna för igelkottar

Nedan finner du de robotgräsklippare som visade sig skydda igelkottarna sämst:

  1. Stiga Autoclip 530 SG
  2. Honda Miimo HRM 3000
  3. AL-KO Robolinho 1150

Bästa sätten att skydda igelkottarna från robotgräsklippare

Det finns mycket man kan göra för att skydda igelkottar från robotgräsklippare. Det handlar främst om vilken typ av robotgräsklippare du har, vilka funktioner klipparen har, och vilka tider på dygnet du kör din klippare. Här nedan går vi igenom samtliga steg.

Robotgräsklippare igelkottar

Välj rätt robotgräsklippare

Undersökningen visade att vissa robotgräsklippare är bättre än andra på att skydda igelkottar. De bästa modellerna har:

  • Svängbara knivar
  • Skyddande glidplatta
  • Framhjulsdrift

Anpassa klippschemat

För att minimera risken för att skada igelkottar bör du köra din robotgräsklippare under dagtid, när igelkottarna är minst aktiva. Undvik att köra robotgräsklipparen från skymning till gryning, eftersom igelkottar är mest aktiva under dessa timmar.

Skapa säkra områden för igelkottar

För att ytterligare skydda igelkottar från robotgräsklippare och för att ge dem en trygg och säker miljö, kan du skapa speciella säkra områden för igelkottar i din trädgård. Här nedan kan du läsa tips på hur du kan göra det:

Skapa igelkottsvänliga gömställen

För att ge igelkottar en säker plats att gömma sig och vila, kan du skapa gömställen i din trädgård. Använd naturliga material som löv, kvistar, grenar och kompost för att skapa små högar eller gömslen där igelkottar kan krypa in. Du kan också bygga en enkel igelkottkåta med hjälp av träbitar och täckmaterial.

Lämna delar av trädgården vild

Genom att låta en del av din trädgård vara vild och orörd kan du skapa en naturlig miljö för igelkottar att bo och jaga i. Låt gräset växa längre, plantera inhemska blommor och buskar, och lämna löv och grenar på marken. Detta kommer att skapa en perfekt miljö för igelkottar och även andra vilda djur och insekter.

Undvik farliga trädgårdsprodukter

Vissa trädgårdsprodukter, såsom bekämpningsmedel och ogräsmedel, kan vara farliga för igelkottar. Undvik att använda dessa produkter, eller använd dem endast i begränsad mängd och på avstånd från områden där igelkottar kan vara aktiva. Om möjligt, välj miljövänliga och icke-giftiga alternativ.

Skapa igelkottsvänliga staket

Om du har staket runt din trädgård, se till att det finns små öppningar i botten av staketet som är tillräckligt stora för igelkottar att krypa igenom. Detta gör att igelkottar kan röra sig fritt mellan trädgårdar och hitta nya boplatser och matkällor.

Anordna vattenkällor

Igelkottar behöver vatten för att överleva, särskilt under torra sommarmånader. Ställ ut en grund skål med vatten i trädgården, och se till att fylla på den regelbundet. Detta kommer att hjälpa igelkottar och andra vilda djur att hålla sig hydrerade.

Installera en igelkottsbarriär

En igelkottsbarriär är en fysisk barriär som förhindrar att igelkottar kommer i kontakt med robotgräsklipparen. Det kan vara en enkel lösning, som att placera ett nät runt gräsklipparen, eller en mer avancerad lösning, som att använda en igelkottssensor som stänger av robotgräsklipparen när en igelkott närmar sig.

Var rädd om igelkottarna!

Robotgräsklippare kan utgöra en fara för igelkottar, men det finns åtgärder du kan vidta för att minimera risken. Genom att följa dessa tips kan du bidra till att skydda igelkottar och samtidigt njuta av en välklippt gräsmatta.

Kan en robotgräsklippare köra över en igelkott?

Ja, robotgräsklippare kan köra över igelkottar och skada dem. Mindre igelkottar löper extra stor risk att bli överkörd av robotgräsklippare.

Hur många igelkottar dör av robotgräsklippare?

Det är svårt att svara på, men veterinärer och viltvårdare påstår att antalet döda igelkottar har ökat sedan robotgräsklippare kom in på marknaden.

Kan man köra robotgräsklippare på natten?

Ja, men om du har igelkottar i trädgården är det en dålig idé eftersom robotgräsklipparen utgör extra stor fara för dem under natten. Många robotgräsklippare är väldigt tysta av sig vilket gör att igelkottarna inte alltid hinner reagera.

Foto av författare

Pernilla är utbildad maskiningenjör och har även mångårig erfarenhet som produktansvarig där hon arbetat med att kvalitetssäkra och ta fram nya modeller av robotgräsklippare.