Ingår Robotgräsklippare vid husköp? Vad gäller?

Senast uppdaterad:

Ingår robotgräsklippare vid husköp

När du flyttar och tar med dig din robotgräsklippare, finns det vissa juridiska aspekter att tänka på. I Sverige, enligt Jordabalken (JB), anses vissa objekt som en del av fastigheten, medan andra betraktas som lös egendom. Många frågar sig: Ingår robotgräsklippare vid husköp?

Det är något av en bedömningsfråga, om en robotgräsklippare och dess tillbehör kan tas med vid flytt. Som hjälp har vi tagit med oss Alexander från Flyttfirma.ai för att besvara frågorna.

Får man ta med robotgräsklippare vid flytt?

När det gäller robotgräsklippare och dess anläggning, är det en bedömningsfråga. Slingan och laddstationen (ä.k basstationen eller stativet) för robotgräsklipparen kan anses vara fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB, eftersom de är monterade på tomten och troligen installerades för stadigvarande bruk. Robotgräsklipparen i sig är troligtvis lös egendom och tillhör därmed inte fastigheten. Dock kan detta ändras i framtiden, i takt med att robotgräsklippare blir allt vanligare.

Vad gäller vid försäljning av fastighet?

Vid försäljning av en fastighet, ingår inte lös egendom i försäljningen, vilket även gäller robotgräsklippare. Köparen och säljaren har dock avtalsfrihet och kan komma överens om att lös egendom ska ingå i köpet, eller att köparen får köpa den lösa egendomen separat. Försäljning av lös egendom regleras i köplagen.

Vad är en fastighet enligt lagen?

Enligt 2 kap. 1 § JB, tillhör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, fastigheten. Detta innebär att om fastighetsägaren har installerat ett objekt med syftet att det ska finnas på fastigheten långsiktigt, anses det vara en del av fastigheten.

Sammanfattning

Om du planerar att flytta och ta med dig din robotgräsklippare, bör du vara medveten om att slingan och laddstationen för robotgräsklipparen kan anses vara en del av fastigheten, medan robotgräsklipparen i sig troligtvis är lös egendom. Detta kan påverka om du kan ta med dig robotgräsklipparen vid flytt. Om du är osäker, kan det vara en bra idé att konsultera en jurist som är specialiserad på fastighetsrätt.

Foto av författare
Skriven av: Kenny Palm

Kenny är utbildad maskiningenjör och drev under 7 års tid ett eget företag som tillverkade och sålde robotgräsklippare. Bolaget såldes och sedan 2021 ingår han i vårt team som kvalitetsgranskare.