Få bort klöver i gräsmattan: 6 effektiva metoder

Senast uppdaterad:

Få bort klöver i gräsmattan

En grön och välskött gräsmatta är drömmen för varje trädgårdsägare. Tyvärr kan ogräs som klöver invadera gräsmattan och förvandla den från en vacker gräsmatta till något mindre tilltalande. Att bli av med klöver kan vara en utmaning, men med rätt tekniker och verktyg kan du återställa gräsmattans skönhet.

I denna artikel ger vi en heltäckande guide för att få bort klöver i gräsmattan, inklusive praktiska tips och expertråd för att återställa din gräsmatta till dess fulla hälsa och glans.

6 effektiva metoder för att få bort klöver i gräsmattan

Nedan går vi igenom de allra mest effektiva metoderna för att förebygga klöver i gräsmattan. Vi pratar även om vad du kan göra när du redan har ett problem med ogräset och vill ha hjälp med att bekämpa klöver i gräsmattan.

1. Regelbunden klippning av gräsmattan

Regelbunden klippning av gräsmattan är en av de mest effektiva metoderna för att bekämpa klöver. Genom att klippa gräsmattan ofta och på rätt höjd förhindrar du att klöver sprider sig och konkurrerar ut gräset.

 • Klipp gräsmattan regelbundet, helst en gång i veckan under växtsäsongen.
 • Använd en gräsklippare med justerbar klipphöjd och klipp gräset så att det är tillräckligt högt för att konkurrera med klöver.
 • Lämna klippt gräs på din gräsyta, då ger du näring till gräset och hjälper det växa snabbt och täcka klöver.
 • Använd kantskärare då och då för att hindra klövern från att attackera gräsmattan
 • Klipp klöverna för hand om den är mycket hög och har tagit över delar av din gräsmatta.

2. Vattna gräsmattan

Vattning av gräsmattan är en viktig faktor för att bekämpa klöver, det är även viktigt att du gör det på rätt sätt. Genom att vattna korrekt hjälper du gräset att växa fortare och täcka klövern, vilket förhindrar dess spridning. Se till att vattna gräsmattan när luften är sval och solen är svag, alltså tidigt på morgonen. Detta ger gräset mer tid att absorbera vattnet innan det avdunstar.

Vattna så att vattnet tränger djupt ner i jorden och når gräsrötter, Det är bättre att vattna grundligt en eller två gånger i veckan än att vattna lite varje dag. Detta uppmuntrar gräsrötterna att växa djupt och bli starkare, vilket gör det svårare för klöver att konkurrera.

Undvik att vattna på kvällen, eftersom detta kan skapa en fuktig miljö som är gynnsam för klöver och andra ogräs. Använd en sprinkler med timer för att säkerställa att din gräsmatta får en jämn fördelning av vatten och för att undvika övervattning.

3. Gödsling av gräsmattan

Att gödsla gräsmattan på rätt sätt kan göra den starkare och mer motståndskraftig mot klöver. Här är några tips för att gödsla din gräsmatta effektivt:

 • Använd en långsam frisättande gödsel med hög kvävehalt för att främja grästillväxt och göra det svårare för klöver att konkurrera.
 • Applicera gödsel på våren och hösten när gräset växer som mest.
 • Följ anvisningarna på gödselpaketet noggrant för att säkerställa att du använder rätt mängd och undviker övergödning.
 • Använd en gödselspridare för att få en jämn fördelning av gödsel över hela gräsmattan.

4. Manuell borttagning av klöver

Om du kan se att du bara har några få klöverplantor kan det vara effektivt att ta bort klöver i gräsmattan för hand. Använd en ogräsupptagare eller en skruvmejsel för att ta bort klöverplantor tillsammans med deras rötter.

Se till att du får upp hela rotsystemet för att förhindra att klöver växer tillbaka. Efter att ha tagit bort klöver, fyll i hålen med jord och så gräsfrön för att förhindra att ogräs växer tillbaka på platsen där klöver har tagits bort.

5. Använd dig av ogräsmedel

Om klöver har spridit sig över en stor del av din gräsmatta och ovanstående metoder inte räcker, kan du överväga att använda ett ogräsmedel:

 • Välj ett ogräsmedel som är specifikt utformat för att bekämpa klöver och säkert för gräsmattan.
 • Följ anvisningarna på produktetiketten noggrant för att säkerställa att du använder rätt mängd och metoder för applicering.
 • Begränsa användningen av kemiska ogräsmedel och använd dem endast som en sista utväg, eftersom de kan skada miljön och den biologiska mångfalden i din trädgård.

6. Främja biologisk mångfald

Att uppmuntra en mängd olika växter och djur i din trädgård kan hjälpa till att hålla klöver och andra ogräs under kontroll, tänk på att:

 • Plantera blommor och buskar som lockar pollinerande insekter och rovdjur som äter skadedjur.
 • Skapa en komposthög för att återvinna trädgårdsavfall och producera näringsrik kompost för din gräsmatta och växter.
 • Använd naturliga bekämpningsmedel och ogräsbekämpning när det är möjligt för att minimera skadorna på miljön och uppmuntra biologisk mångfald.

Andra metoder för att förhindra ogräs

Att lufta och vertikalskära gräsmattan är ett exempel på en teknik som skapar bra förutsättningar för gräset. Din gräsmatta kan då ta upp näring och vatten enklare, vilket leder till en mer tät gräsmatta och att den växer bättre. Det blir på så vis en mer motståndskraftig gräsmatta vilket gör att ogräs som klöver har svårt att få fäste.

Klöver i gräsmattan – hur ser det ut?

Klöver står ut med flera särskiljande egenskaper vilket gör den enkel att identifiera:

Klöver i gräsmattan

Det är enklast att identifiera en klöver genom att se de tre blad på varje stjälk som sitter tillsammans, som skiljer den från annat ogräs. Klöver kan vara både röd och vit i färgen, där rödklöver är vanligare i Sverige. Dock förekommer även vitklöver i gräsmattan.

Varje klöver-växt har ofta flera stjälkar, och de kan bli så höga som 30 centimeter Du kan vanligtvis se en vit eller ljus-rosa färg på blommorna på klövern, som är små och har en rund form.

Två exempel på ogräs som kan misstas för klöver

Harsyra – De små blommorna på Harsyra kan likna klöver, men bladen är annorlunda. De är både mer taggiga och smalare än bladen på klöver

Ängssyra – Ängsyra har tre blad som dock är ovala och större än bladen på klövern. Blommorna har dessutom en annan färg och form.

Sammanfattning

Genom att följa dessa steg kan du effektivt bekämpa klöver i gräsmattan och skapa en hälsosam, ogräsfri gräsmatta. Kom ihåg att det är viktigt att vara konsekvent och tålmodig i ditt arbete med att bekämpa klöver, eftersom det kan ta tid att se resultat.

Fortsätt att upprätthålla din gräsmatta genom att klippa, vattna, gödsla och övervaka ogrästillväxten regelbundet för att förhindra framtida problem med klöver och andra ogräs.

Hur får man bort klöver?

Klippning, vattning, underhåll och näring är alla viktiga delar för att konkurrera ut mossa och ogräs. Som en sista utväg kan ogräsmedel användas.

Varför har jag fått klöver i gräsmattan?

Klöver i gräsmattan uppstår främst när en gräsmatta inte underhålls, vattnas och får näring. Det är väldigt svårt för ogräs att få fäste på en gräsmatta som är tät och som tas bra hand om.

Varför vitklöver i gräsmattan?

Vitklöver kan hjälpa dig få en tät gräsmatta. Man kan så in vitklöver i gräsmattan i samband med toppdressing.

Vad gör man med klöver?

Klöver används ofta av lantbrukare som mat till kor. Klöverns rötter fångar in kväve vilket är bra för växter. Klöver används även för att plöjas ner i jorden för att till kommande växter ge näring. 

Källor vi har använt

Foto av författare

Pernilla är utbildad maskiningenjör och har även mångårig erfarenhet som produktansvarig där hon arbetat med att kvalitetssäkra och ta fram nya modeller av robotgräsklippare.

1 svar på ”Få bort klöver i gräsmattan: 6 effektiva metoder”

 1. Hej Pernilla,

  Tycker att det du skriver är rimligt och användbart. Men jag saknar ett tips på ett bekämpningsmedel för att få bort klöver från gräsmattan. Kan du hjälpa mig?

  /Jan-Erik

Kommentarer är stängda.