Ta bort stubbar på bästa sätt

Senast uppdaterad:

ta bort stubbar

När du ska ta bort en stubbe är det viktigt att förstå storleken, rotsystemet och träslaget. Den här artikeln ger en översikt över de vanligaste metoderna för att avlägsna stubbar, från manuell grävning till maskinella verktyg som stubbfräsare. Du får också tips på alternativa lösningar som kemisk nedbrytning och professionell hjälp.

Olika typer av stubbar och deras svårighetsgrad

När du står inför uppgiften att ta bort en stubbe är det avgörande att först bedöma dess storlek, rotsystem och träslag. Dessa faktorer är direkt avgörande för hur svår stubben är att avlägsna.

Storlek på stubben

En liten stubbe med en diameter på under 30 cm kan oftast tas bort med enklare metoder som manuell grävning. Medelstora stubbar (30 cm till 60 cm i diameter) kan kräva mer kraftfulla verktyg som en motorsåg eller en mindre stubbfräs. 

För stora stubbar med en diameter över 60 cm är det vanligt att en professionell stubbfräsare måste tillkallas, då dessa kräver tung maskinell utrustning.

Rotstrukturen

Stubbar med ett djupt och utbrett rotsystem är mer komplicerat att ta bort eftersom rötterna kan sträcka sig långt under markytan och vara svåra att lokalisera. Det kan innebära större arbetsinsatser och behov av maskinellt stöd.

Trädets art

Träslaget påverkar resistensen och hårdheten i stubben. Vissa träslag som ek och hickory har ett tätt vedparti som kan göra att stubben blir mer motståndskraftig mot borttagning och kräver intensivare metoder. 

Det är bra att identifiera träslaget i förväg för att kunna förutse vilka verktyg och tekniker som bäst lämpar sig för borttagningen.

Olika sätt att ta bort stubbar från din trädgård

Att ta bort stubbar kan vara en krävande uppgift, men det finns flera metoder att välja mellan beroende på din situation.

Olika sätt att ta bort stubbar från din trädgård

Manuell borttagning – för den envisa trädgårdsmästaren

Manuell borttagning kräver tålamod och energi. För att gräva ut stubben börjar du med att avlägsna jord runt stubbens bas för att exponera rötterna. Därefter kan mindre rötter klippas med grensax eller tigersåg

För större rötter kan du använda en yxa eller en spetstång för att skära av dem, och slutligen dra bort stubben ur jorden.

Maskinell borttagning – kraftfull lösning för envisa stubbar

Om manuell borttagning är för ansträngande finns alternativet maskinell borttagning. Det mest effektiva maskinella verktyget är stubbfräsen, som mal ner stubben till under jordnivån. Detta underlättar efter plantering och gör ytan jämn. 

En annan maskinell metod är att använda en grävmaskin, lämplig för stora och kraftiga stubbar.

Andra metoder – kreativa lösningar för speciella situationer

Bland de andra metoder som finns kan kemisk nedbrytning som Weibulls Stubb-X vara ett alternativ. Det kräver att man applicerar kemikalier som accelererar förmultningen. 

Det finns också mer naturliga tillvägagångssätt som att täcka stubben med jord och kompost för att låta den brytas ner naturligt över tid.

En annan metod är att bränna bort stubben. Denna aggressiva teknik använder en stubbskorsten eller liknande för att förbränna stubben på plats. Den här metoden är snabb men kräver noggrann övervakning för säkerhetens skull.

Anlita en professionell

Om du inte vill ta hand om stubb-borttagningen själv kan du anlita en professionell. Detta kan spara tid och pengar, särskilt med RUT-avdraget. Experter kan ge råd om den bästa metoden och ge en uppskattning av kostnaden. 

Specialister kan också avgöra vilken metod som är mest lämplig för din specifika situation.

Vanliga frågor och svar

Hur får man bort gamla stubbar?

För att ta bort gamla stubbar kan man använda metoder som stubbfräsning, grävning eller kemisk nedbrytning. Stubbfräsning är snabbast, medan kemikalier är mer långsamma men kräver mindre arbete.

Vad kostar det att ta bort en stubbe?

Att ta bort en stubbe kan kosta mellan 1 000 och 3 000 kr, beroende på storleken och platsen. Flera stubbar eller svåråtkomliga platser kan öka priset.

Hur lång tid tar det för en stubbe att ruttna?

En stubbe kan ta 3 till 10 år att ruttna naturligt, beroende på träslag, klimat och markförhållanden. Kemisk behandling kan påskynda processen.

Hur får man bort en stor rot?

För att ta bort en stor rot kan man använda tunga maskiner, som grävmaskiner, eller manuella verktyg som spadar och hackor. Stubbfräsning är också effektivt för stora rötter.

Foto av författare
Skriven av: Kenny Palm

Kenny är utbildad maskiningenjör och drev under 7 års tid ett eget företag som tillverkade och sålde robotgräsklippare. Bolaget såldes och sedan 2021 ingår han i vårt team som kvalitetsgranskare.

Lämna en kommentar